Handelsbetingelser

Gældende for privatkunder (salg af varer til forbrugere)

Nedenstående salgs- og leveringsbetin­gelser er gældende for BG Byggros A/S/Landhave.dk, Østbirkvej 2, 5240 Odense NØ. Tlf.: 6311 2400. E-mail: info@landhave.dk CVR-NR: 27556183

Generelt

Disse salg- og leveringsbetingelser finder anvendelse for køb af varer, tilbehør, reservedele i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne og ikke brofaste øer.
Betingelser udgør, sammen med BG Byggros A/S/Landhave.dk ordrebekræftelser, det samlede Aftalegrundlag om BG Byggros A/S/Landhave.dk salg og levering af varer, tilbehør, reservedele til køberen (”Aftalegrundlaget”).

Aftaleindgåelse

Du opfordres til at læse BG Byggros A/S/Landhave.dk Salgs- og leveringsbetingelser grundigt og gøre dig bekendt med de forpligtigelser og rettigheder, som Salgs- og leveringsbetingelserne giver. Ved afgivelse af en ordre på www.landhave.dk, eller oprettelse af en brugerkonto, bekræfter du, at du er mindst 18 år gammel.

Priser

Alle priser på www.landhave.dk er inkl. moms. Alle leveringer sker, med mindre anden aftale foreligger, til de på ordredagen gældende priser.

Betaling

Vi modtager betaling med kort (VISA, Dankort, MasterCard og Maestro) og MobilePay. Vi tager ikke kortgebyrer. Beløbet hæves først på dit kort, når varen afsendes. 

Levering og fragt

Levering til privatkunder sker som udgangspunkt med GLS A/S til valgte GLS PakkeShop.

I visse tilfælde kan din ordre ikke leveres med GLS A/S, f.eks. pga. varens vægt eller størrelse. I disse tilfælde benyttes som udgangspunkt Danske Fragtmænd. Ved levering med Danske Fragtmænd vil du altid blive oplyst herom.

Du kan altid se den samlede pris for fragtgebyr inden endelig bekræftelse af din ordre.

Fragtgebyr

Du får fragtfrit levering ved køb over 1500 Dkr. inkl. moms

GLS PakkeShop: DKK 103,-, inkl. moms

GLS Erhverv / Danske Fragtmænd DKK 142,- inkl. moms

Der kan være undtagelser, pga. varens vægt eller størrelse. I de tilfælde er det angivet på varen.

Levering udlandet
Kontakt landhave.dk kundeservice på tlf. 63112400

Levering ikke brofaste øer

For øer uden broforbindelse eller med selvstændigt postnummer leveres forsendelsen til nærmeste fastlandshavn.

Vigtige forhold ved levering med Danske Fragtmænd

Gods afhentet hos BG Byggros A/S/Landhave.dk af Danske Fragtmænd A/S afleveres hos modtager mod kvittering, førstkommende hverdag efter afhentning – mandag til fredag. Kravet om kvittering for modtagelse kan frafaldes ved skriftlig bemærkning i fragtbrevet eller ved skriftlig erklæring. Udlevering eller hensættelse af godset sker herefter på modtagers regning, ansvar og risiko.

Aflevering af håndterbare forsendelser til og med 20 kilo finder sted ved modtagers dør. Øvrige forsendelser leveres ved vognsiden så nær modtagers dør som praktisk muligt, på rampe eller til plads hvor lastbilkørsel uhindret kan ske.

Kan forsendelsen – uanset årsagen – ikke afleveres, tages godset med retur til fragtcentralen i modtagerens område. Er modtager ikke hjemme, lægges besked på adressen. Hvis forsendelsen ikke er afhentet på fragtcentralen eller udkørt til modtager inden 8 dage, indhentes instruks hos
BG Byggros A/S/Landhave.dk. Ved ny udkørsel opkræves betaling herfor hos modtager i henhold til fastsatte gebyrer.

Nægtes modtagelse eller hvis modtager ikke kan kontaktes, indhentes forholdsordre hos BG Byggros A/S/Landhave.dk så hurtigt som muligt. Ønskes godset returneret eller videresendt, vil der kunne opkræves gebyr for forgæves kørsel.

Ved levering bedes du foretage en grundig og omhyggelig undersøgelse af forsendelsen inden kvittering på fragtbrevet. Konstateres der ved undersøgelsen synlige skader på emballagen bedes dette straks ved modtagelse påføres fragtbrevet.

Eventuelle skjulte (ikke synlige) skader bedes anmeldes skriftligt og gerne senest 7 arbejdsdage efter godsets modtagelse til Danske Fragtmænd.

Leveringstider

Leveringstiden på lagervarer er 3-5 hverdage.
Ved levering til Bornholm, Læsø og Anholt er leveringstiden én dag ekstra.

Enkelte varer kan have en længere leveringstid. Hvis tilfældet, vil det være oplyst. Bestilte varer sendes om muligt samlet.

Fortrydelsesret og returnering

Du har ret til at fortryde en aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du får varen i fysisk besiddelse. Det er f.eks. den dag, hvor varen overgives til dig eller den er lagt i din postkasse, eller i skuret efter aftale med dig, den dag den er afleveret på din arbejdsplads eller du har hentet den i en GLS PakkeShop. Har du meddelt os, at en anden person (dog ikke transportøren) skal modtage varen på dine vegne, løber fristen fra denne person modtager varen.

OBS. Det er ikke nok at nægte modtagelse af forsendelse eller lade være med at hente varen i pakkeshoppen uden at vi får besked via vores returblanket. Sker det alligevel, vil du kun få returneret varens pris. Du står for omkostning til fragten og returfragt.

Hvis du har bestilt flere varer i en ordre, og vi ikke kan levere varerne samtidig, løber fortrydelsesfristen fra du modtager den sidste vare.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Har nogle af varerne tegn på brug inden for de 14 dage, så kan der være tale om en værdiforringelse, som reguleres i returbeløbet.

Afprøvning af varen og emballage

Du hæfter kun for en evt. forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som den fungerer på.

Du må normalt undersøge varen på samme måde, som man kan og må i en fysiskforretning, men du må ikke tage den i brug. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage.

Undtagelser til fortrydelsesretten

Levering af varer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg tages ikke retur,

Sådan benytter du fortrydelsesretten

Du fortryder ved at give BG Byggros A/S/Landhave.dk besked om, at du fortryder. Du har 14 dage fra modtagelsen af varen til dette. Du bedes anvende vores returblanket, som du finder HER

Print evt. Retursedlen ud og vedlægge returforsendelsen.

Du kan ikke fortryde ved at nægte at modtage varen eller ved at undlade at hente den uden samtidig at give os besked. Benyt venligst vores Returblanket HER.

Du kan også benytte forbrugerlovens standardfortrydelsesformular (lovens bilag 3), men det er ikke obligatorisk, du finder den nederst i salgs- og leveringsbetingelserne.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Tilbagebetaling af dit fortrydelseskøb

Vi tilbagebetaler alle betalinger modtaget fra dig, herunder alle standard leveringsomkostninger (det gælder dog ikke ekstra leveringsomkostninger i de tilfælde, hvor du har valgt en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse. Vi kan dog tilbageholde tilbagebetalingen indtil vi har modtaget varerne retur, eller til du har fremsendt dokumentation for, at varerne er returneret.

Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. 

Returnering og returomkostninger

Du skal selv betale for returnering af varer, og det er dig, der hæfter, hvis der opstår en skade under transporten.

Visse varer kan ikke returneres med normal post. Dette gælder for varer der er leveret med Danske Fragtmænd pga. vægt eller størrelse, Udgifterne til returnering af disse varer forventes højst at koste: 2.000 kr.

Vi anbefaler at du tilbageleverer varen i originalemballagen. Hvis den originale emballage mangler, kan det muligvis medføre en værdiforringelse af varen.

Du bør desuden sørge for, at varen er forsvarligt indpakket, når du returnerer den. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Gem derfor postkvittering samt evt. track and trace nummer.

Returvaren sendes til:

BG Byggros A/S/Landhave.dk

Østbirkvej 2
5240 Odense NØ

Reklamation

Er der fejl og mangler ved den købte vare, f.eks. en materiale- eller fabrikationsfejl, finder købelovens regler anvendelse.

Du kan reklamere over mangler ved varen inden for 24 måneder fra leveringstidspunktet ved at henvende dig til os på info@landhave.dk eller tlf. 63112400

Beder vi dig sende varen retur, bedes du vedlægge en så detaljeret som mulig beskrivelse af hvad fejlen eller manglen omfatter, samt tydelige kontaktoplysninger (tlf.nr. og e-mailadresse). Benyt evt. vores returblanket som du finder her: Returblanket

Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og at få en kvittering for afsendelse. Gem postkvittering inkl. oplysning om fragtomkostninger, samt evt. track- and trace-nummer.

Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Du bedes reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk også at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Snarest mulig efter vi har modtaget din reklamationsforsendelse, vil vi meddele dig afgørelsen.

Varen sendes til:

BG Byggros A/S/Landhave.dk
Østbirkvej 2
5240 Odense NØ

 

Undtagelser for reklamationsretten

Undtaget heraf er reservedele, der betegnes som sliddele, hvis reservedelene har haft den holdbarhed, man med rimelighed kan forvente. 

Reklamationsretten bortfalder ved fejl, som skyldes forhold forårsaget af kunden, uheld, misbrug af varen, forkert betjening, ringe vedligehold eller vold. F.eks. manglende rensning eller uhensigtsmæssige skorstensforhold. Reklamationsretten omfatter ikke montering og service.

Ved køb af produkter, som tilsluttes andre produkter eller installationer, skal du tilsikre, at disse tilsluttede produkter eller installationer lever op til de specifikationer, der er angivet i BG Flux brugervejledninger, manualer og/eller produktbeskrivelser.

Behandling af klager

Kan vi ikke blive enige om behandling af en reklamation, et køb af vare eller tjenesteydelse, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus. https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External

For at kunne klage, skal varen eller ydelsen, som du vil klage over, have kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. Det koster et gebyr at få klagen behandlet.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Du finder klageportalen her http://ec.europa.eu/odr  

Husk ved indgivelse af en klage at oplyse vores e-mailadresse: info@landhave.dk

Produktansvar

BG Byggros A/S/Landhave.dk kan kun være ansvarlig efter dansk rets almindelig lovgivning.

Persondatapolitik og videregivelse af personoplysninger

Ved køb af produkter, tilbehør og løsninger, samt oprettelse på BG Byggros A/S/Landhave.dk, registrerer vi følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og evt. alternativ leveringsadresse. Registreringen benyttes til salg og markedsføring af BG Byggros A/S/Landhave.dk produkter og administration.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.

Oplysningerne opbevares minimum fem år, idet bogføringsloven stiller krav herom.
Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 

Den dataansvarlige på bgflux.com er: BG Byggros A/S/Landhave.dk

Konstateres det, at oplysninger om køber er forkerte eller urigtige, bliver de rettet eller slettet, hvorved behandlingen kan ske på et korrekt grundlag.

Det er frivilligt, om køber vil give BG Byggros A/S/Landhave.dk de ønskede oplysninger, men BG Byggros A/S/Landhave.dk er i så fald berettiget til at afvise betjening af køber.

Køber kan til enhver tid få oplyst de hos BG Byggros A/S/Landhave.dk registrerede persondataoplysninger på køber. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen.

Du kan skrive til os på: info@landhave.dk Køber kan klage over BG Byggros A/S/Landhaves behandling af oplysninger om køber til BG Byggros A/S/Landhave.dk og til Datatilsynet.

Immaterielle rettigheder

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører BG Byggros A/S/Landhave.dk.

Force majeure

BG Byggros A/S/Landhave.dk er ikke ansvarlige for force majeure.

Force majeure omfatter ethvert forhold, som hindrer opfyldelse af den, mellem BG Byggros A/S/Landhave.dk og kunden, indgåede aftale, som BG Byggros A/S/Landhave.dk ikke har kontrol over.

Salgs- og leveringsbetingelserne - privat er senest opdateret 28. maj 2024. Hent som PDF

Standardfortrydelsesformular (returblanket)

Vi anbefaler at du udfylder og sender vores retur blanket digitalt HER

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:
BG Byggros A/S/Landhave.dk
Østbirkvej 2
5240 Odense NØ
tlf. 63112400
e-mail: info@landhave.dk

 

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

____________________________________________________________________________

 

Bestilt den: _______________________________    

Modtaget den: _______________________________

 

Forbrugerens navn: ______________________________________________________________________

 

Forbrugerens adresse:  ___________________________________________________________________

 

Forbrugerens underskrift: _________________________________________     
Dato: _________________ (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

 

Brug for hjælp? Vi sidder klar i kundeservice.